مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالانه انجمن علمی پژوهش های هنری ایران برگزار شد
1396-11-30
مجامع عمومی فوق العاده و عادی سالانه انجمن علمی پژوهش های هنری ایران برگزار شدمجامع عمومی فوق العاده و عادی سالانه انجمن علمی پژوهش های هنری ایران برگزار شد

مجمع عمومی فوق العاده و عادی انجمن علمی پژوهش های هنری ایران روز دوشنبه30بهمن با حضور اکثریت اعضای انجمن در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد.
در این مجمع گزارش عملکرد سالانه انجمن و دستاوردهای آن در طی دوره دوم هیات مدیره ارایه شد. همچنین تراز مالی و تغییرات نشانی دفتر مرکزی انجمن و روزنامه رسمی آن به تصویب مجمع عمومی رسید.
در ادامه، انتخابات هیات مدیره انجمن با نظارت نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری و کمیسیون انجمن های علمی، برگزار گردید و اعضای هیات مدیره دوره سوم به ترتیب رای و به شرح زیر توسط مجمع عمومی انتخاب شدند:

1-دکتر بهنام زنگی
2-دکتر زهرا مسعودی امین
3-دکتر میترا معنوی راد
4-دکتر مهین سهرابی
5-مهندس بدرالدین احمدی
اعضای علی البدل دوره سوم نیز به شرح زیر انتخاب شدند:
1-دکتر نظام الدین امامی فر
2-دکتر رویا روزبهانی

همچنین در بخش انتخاب بازرسان انجمن نیز مجمع عمومی اعضای زیر را به ترتیب رای انتخاب کرد:

1-دکتر الهه پنجه باشی
2-دکتر اسدالله غلامعلی
خانم افسون لاشایی نیز به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شد.
مجمع عمومی انجمن علمی پژوهش های هنری ایران با مشارکت اکثر اعضای آن و با حضور اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های الزهرا(س)، تربیت مدرس، تهران، هنر، علم و فرهنگ، آزاد اسلامی، علمی کاربردی، سوره، شاهد و مراکزی مانند پژوهشگاه هنر، فرهنگ و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پژوهشکده نظر ، موسسه فرهنگی اکو و اعضای سایر انجمن های علمی برگزار گردید.