پیام تسلیت
1396-12-03
پیام تسلیت

دکتر معصومه امیر اینانلو عضو هیات علمی بازنشسته رشته ارتباط تصویری  در اثر سکته مغزی به دیار باقی شتافت .

انجمن علمی پژوهش های هنری ایران فقدان این بانوی هنرمند را به جامعه دانشگاهیان و هنرمندان کشور تسلیت می گوید