سخنرانی عضو انجمن علمی پژوهش های هنری ایران در اولین سمپوزیوم روز ملی گرافیک
1396-02-08
سخنرانی عضو انجمن علمی پژوهش های هنری ایران در اولین سمپوزیوم روز ملی گرافیک

در اولین سمپوزیوم روز ملی گرافیک که در تاریخ 8 اردیبهشت ماه در فرهنگستان هنر برگزار شد خانم رویا روزبهانی دبیر و بازرس انجمن علمی پژوهش های هنری ایران با ارائه مقاله "ارزشیابی کاربردی نمادهای حیوانی در نشانه های معاصر ایران" به سخنرانی پرداخت.