نشست همکاری مشترک انجمن و مرکز سرگرمی‏های سازنده کانون برگزار شد
1396-05-05
نشست همکاری مشترک انجمن و مرکز سرگرمی‏های سازنده کانون برگزار شد

این نشست به دعوت مرکز اسباب بازی و سرگرمی­های سازنده کانون و با حضور مدیر این مرکز و کارشناسان آن و نایب رییس و اعضای هیات مدیره انجمن برگزار شد. در این نشست به بررسی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و هنری اسباب بازی اشاره شده و سرفصل های لازم برای برگزاری نشست تخصصی عمومی در رابطه با اسباب بازی و فرهنگ با عنوان «اسباب بازی در بستر فرهنگ» مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.