کارت و گواهی عضویت اعضای انجمن صادر شد
1397-05-24
کارت و گواهی عضویت اعضای انجمن صادر شد

گواهی رسمی عضویت و کارت ویژه اعضای فعال انجمن صادر شد. اعضای انجمن علمی پژوهش های هنری ایران می توانند با مراجعه به دبیرخانه انجمن، مدارک عضویت خود را دریافت کنند.

پس از تکمیل بانک اطلاعات اعضا توسط دبیرخانه انجمن، اعضای فعال محترم دارای کارت عضویت شدند و در مراحل بعدی می توانند از این کارت برای بهره مندی از تسهیلات و امکاناتی که انجمن در دست برنامه ریزی دارد اقدام کنند.