همایش ضرورت سنجی صنعت اسباب بازی کشور با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.
1396-05-20
همایش ضرورت سنجی صنعت اسباب بازی کشور با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همایشی متفاوت در زمینه نیازسنجی صنعت اسباب بازی کشور برگزار شد.

جناب آقای دکتر بهنام زنگی نایب رییس انجمن علمی پژوهش های هنری ایران و سرکار خانم طیبه عزت الهی عضو انجمن در این همایش سخنرانی کردند. نکته قابل توجه این همایش حضور کودکان به عنوان سخنران بود . کودکان در کنار بزرگترها نظرات خود را درباره این صنعت بیان کردند.