اولین نشست تخصصی چاپ و کالای ایران‌ساخت و صادرات غیرنفتی برگزار شد
1397-06-10
اولین نشست تخصصی چاپ و کالای ایران‌ساخت و صادرات غیرنفتی برگزار شد

نشست تخصصی صنعت چاپ، خدمت به کالای ایران‌ساخت و صادرات غیرنفتی در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
این نشست با حضور روسا و اعضای هیات مدیره دو انجمن علمی فناوری چاپ ایران و پژوهش‌های هنری ایران، قائم مقام توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ایران، مدیر مسئول موسسه اطلاعات، رئیس انجمن تشکل‌های صنعت چاپ، اعضای هیات علمی دانشگاه‌های مرتبط، صاحب‌نظران و فعالان صنعت چاپ برگزار شد.
دکتر زنگی، رئیس انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران در این نشست بر اهمیت صنعت چاپ در صنایع فرهنگی تاکید کرده و گفت: درک اهمیت خدمات چاپ برای ایجاد ارزش افزوده در محصولات ایرانی مستلزم آموزش صاحبان صنایع است. کارکرد صنعت چاپ در ارتباط با محصول، بسیار پیچیده و فراگیر است و این مساله نیازمند آشنایی با مبانی، روش‌ها و کارکردهای آن است.
وی آمادگی انجمن های علمی پژوهش‌های هنری ایران و فناوری چاپ ایران را برای کمک به سازمان توسعه تجارت ایران در رابطه با آموزش صاحبان صنایع و تولیدکنندگان اعلام کرد.
با توجه به ماموریت سازمان توسعه تجارت ایران در زمینه ارتقای روش‌های صادرات کالای ایرانی، این آموزش‌ها از طریق سازمان می‌تواند به ارتقای برند محصول ایرانی کمک شایان توجهی کند.