دومین نشست تخصصی چشم‌انداز صنعت چاپ در بین دو وزارتخانه و ضرورت هم‌افزایی با آموزش عالی برگزار شد
1397-06-11
دومین نشست تخصصی چشم‌انداز صنعت چاپ در بین دو وزارتخانه و ضرورت هم‌افزایی با آموزش عالی برگزار شد

دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی هفته نکوداشت علوم و فناوری چاپ با عنوان "چشم‌انداز صنعت چاپ بین دو وزارتخانه و ضرورت هم‌افزایی با آموزش عالی" در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.

در این نشست که با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، ریاست و اساتید دانشکده پلیمر دانشگاه امیرکبیر، متخصصان و پیشکسوتان صنعت چاپ برگزار شد، وضعیت انتقال صنعت چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بحث قرار گرفته و ضرورت برخورد علمی با این صنعت و اهمیت همکاری وزارت علوم و فناوری و دانشگاه‌ها در زمینه آموزش و پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.
نشست‌های تخصصی هفته علوم و فناوری چاپ با همکاری انجمن علمی فناوری چاپ ایران و انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران و مشارکت دانشگاه‌ها و دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود.‌