سومین نشست تخصصی بازتعریف مفهوم چاپ در تحول و تعاملات اجتماعی برگزار شد
1397-06-12
سومین نشست تخصصی بازتعریف مفهوم چاپ در تحول و تعاملات اجتماعی برگزار شد

نشست تخصصی بازتعریف مفهوم چاپ در تحول و تعاملات اجتماعی برگزار شد

سومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی هفته نکوداشت علوم و فناوری چاپ در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد. این نشست با عنوان " با تعریف مفهوم چاپ در تحول و تعاملات اجتماعی" با همکاری انجمن علمی فناوری چاپ ایران و انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران و مشارکت شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فعال در زمینه چاپ برگزار شد.