برگزاری چهارمین نشست تخصصی جایگاه علوم و فناوری‌های سه‌بعدی در صنعت چاپ
1397-06-13
برگزاری چهارمین نشست تخصصی جایگاه علوم و فناوری‌های سه‌بعدی در صنعت چاپ

برگزاری نشست تخصصی جایگاه علوم و فناوری‌های سه‌بعدی در صنعت چاپ

چهارمین نشست از سلسله نشست های تخصصی هفته نکوداشت علوم و فناوری چاپ در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد.
این نشست با همکاری انجمن علمی فناوری چاپ ایران و انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران و با مشارکت ستاد توسعه فناوری مواد و ساخت پیشرفته برگزار شد.
در این نشست فناوری‌های چاپ سه بعدی معرفی و تشریح شد و چشم‌انداز این فناوری در کشور، از زوایای مختلف به بحث گذاشته شد.