همایش بین المللی ارتباطات و شهرگردی هنری در روز یکشنبه 13 دی ماه 1394 برگزار شد.
1394-10-14
همایش بین المللی ارتباطات و شهرگردی هنری در روز یکشنبه 13 دی ماه 1394 برگزار شد.

همایش بین المللی ارتباطات و شهرگردی هنری توسط شهرداری تهران و با همکاری سازمانها، نهادهای فرهنگی و هنری و همچنین دانشگاه‎ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور و انجمن علمی پژوهش‎های هنری ایران برگزار شد.

همایش ارتباطات و شهرگردی هنری

گفتنی است، این همایش با تاکید بر نقش گردشگری هنری در توسعه شهر در قالب 5 پنل تخصصی برگزار گردید.

پنل چهارم این همایش با عنوان ارتباطات و تجارب موفق جهانی گردشگری با مدیریت دکتر اشرف السادات موسوی‎لر (ریاست محترم انجمن علمی پژوهش‎های هنری ایران) و سخنرانی دکتر بهنام زنگی (نایب رئیس محترم انجمن علمی پژوهش‎های هنری ایران)، دکتر حسین ابراهیمی ناظمی، دکتر مهدی جمالی نژاد، دکتر زاهد شفیعی، نصرالله آبادیان و برگزار شد.

همایش ارتباطات و شهرگردی هنریهمایش ارتباطات و شهرگردی هنری