تمدید زمان پذیرش آثار برای شرکت در نخستین نمایشگاه تخصصی ارزش آفرینی گرافیک معاصر ایران
1394-11-28
تمدید زمان پذیرش آثار برای شرکت در نخستین نمایشگاه تخصصی ارزش آفرینی گرافیک معاصر ایران

هنرمندان محترم میتوانند آثار خود را در روز سه شنبه 4/12/94 نیز به پژوهشکده شعر و هنر دانشگاه الزهرا تحویل دهند

نخستین نمایشگاه تخصصی ارزش آفرینی گرافیک معاصر ایران در چهار بخش اصلی به شرح زیر برگزار می شود:
1. طراحی نشان
2. طراحی پوستر
3. کتاب آرایی
4. بسته بندی
شرایط شرکت در نمایشگاه:
_ دریافت آثار از تاریخ 1 تا 4 اسفند از ساعت 9 تا 14 در محل پژوهشکده شعر و هنر دانشگاه الزهرا صورت میگیرد
_ حضور طراحان در همه بخش ها آزاد است
_ آثار به صورت پرینت در قطعA3 و پس از تایید داوری به صورت تابلوهای شاسی دریافت خواهند شد
_ ارسال آثار بر عهده شرکت کنندگان است
_ لازم است شرکت کنندگان  فرم آثار  قابل دانلود در اینجا را تکمیل نموده و به همراه اثر تحویل نمایند.
_ پرداخت حق عضویت سالانه انجمن برای تمامی شرکت کنندگان الزامی است

توضیحات تکمیلی شرایط شرکت در نمایشگاه در پوستر نمایشگاه قابل مشاهده است

     فرم تحویل آثار