گزینش آثار برتر جهت نمایش در نخستین نمایشگاه «ارزش آفرینی گرافیک معاصر ایران»
1394-12-07
گزینش آثار برتر جهت نمایش در نخستین  نمایشگاه «ارزش آفرینی گرافیک معاصر ایران»

از ساعت 14 تا 18 روز 5 اسفند، داوری آثار ارسالی به نمایشگاه با حضور داوران محترم (جناب آقای بیژن جناب، سرکار خانم دکتر اشرف السادات موسوی لر، جناب آقای دکتر نظام الدین امامی فر، جناب آقای دکتر بهنام زنگی و جناب آقای دکتر سلطان کاشفی) انجام شد و نفرات برتر معرفی شدند.

آثار  پذیرفته شده  می بایستی در  ابعاد 50 در70 سانتی متر به صورت شاسی شده  در روز شنبه 8  اسفند بین ساعات 10 تا 14 به پژوهشکده شعر و هنر تحویل شوند. بدیهی است آثاری که در روز و ساعت مشخص شده به پژوهشکده تحویل داده نشوند  به نمایشگاه راه پیدا نخواهند کرد. آثار پذیرفته شده در نمایشگاه بزودی در کتاب نمایشگاه به چاپ خواهند رسید.  شرایط چاپ بعد از نمایشگاه اعلام خواهد شد. از نفرات برتر در روز 12 اسفند تقدیر به عمل خواهد آمد.