نخستین نشست تخصصی گرافیک «نشانه‌خوانی آثار دکتر موسوی‌لر»
1397-08-24
نخستین نشست تخصصی گرافیک «نشانه‌خوانی آثار دکتر موسوی‌لر»

هم اندیشی نشانه‌ خوانی 1

انجمن علمی پژوهش های هنری ایران ، نخستین نشست تخصصی گرافیک را با عنوان «نشانه‌خوانی آثار دکتر موسوی‌لر»  برگزار می‌کند.

نشست تخصصی نشانه‌خوانی آثار دکتر اشرف‌السادات موسوی‌لر در بخش طراحی نشانه با سخنرانی دکتر بهمن نامور مطلق  تحت عنوان" نشانه شناسی نشان " و سخنرانی دکتر بهنام زنگی با عنوان  پدیدار شناسی نشانه های ایرانی با مشارکت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود.
این نشست علمی  به همراه نمایش آثار ایشان در بخش نشانه در محل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار خواهد شد. این نشست که با مشارکت انجمن علمی پژوهش های هنری ایران و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار می شود. نخستین هم اندیشی‌ تخصصی مشترک از سلسله نشستهای علمی بین انجمن و پژوهشگاه است که از این پس حول مباحث فرهنگی و هنری برگزار خواهد
شد. 

poster


زمان : ساعت 9 صبح سه شنبه 9 شهریور  95

مکان : تهران، خیابان ولیعصر پایین تر از میدان ولیعصر ، خیابان دمشق، پلاک 9 ،پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

 ورود برای کلیه  اعضای انجمن و همراهان  آزاد است.