با برگزاری نمایشگاه آثار و نشانه‏ خوانی آثار دکتر موسوی‌لر نخستین گردهمایی از سلسله نشست‌های مشترک انجمن با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد
1395-06-20
با برگزاری نمایشگاه آثار و نشانه‏ خوانی آثار دکتر موسوی‌لر
نخستین گردهمایی از سلسله نشست‌های مشترک انجمن با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد

نخستین گردهمایی از سلسله نشست‌های مشترک بین انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با موضوع «نشانه‌خوانی آثار دکتر موسوی‌لر برگزار شد» برگزار شد.

نخستین گردهمایی از مجموعه همکاری‌های مشترک انجمن و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با محوریت نقد و بازشناسی آثار گرافیک معاصر ایران، به‌همراه نمایشگاه نشان‌های دکتر موسوی‌لر در سالن همایش‌های پژوهشگاه برگزار شد. در این نشست، دکتر بهمن نامور مطلق عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی پیرامون نشانه‌شناسی نشان‌های خانم موسوی‌لر سخنرانی کردند. دکتر نامور مطلق کارآیی این نشست‌ها را در گرو استمرار و تداوم آن دانست.

در ادامه دکتر بهنام زنگی نایب رییس انجمن نیز پیرامون پدیدارشناسی نشانه‌های ایرانی به ایراد سخنرانی پرداخته و  بر ضرورت توجه به آموزش اصولی طراحی نشانه در دانشگاه‌های کشور و تبیین چهارچوب‌های نظری آن پرداخت.

در ابتدای این نشست نیز دکتر موسوی‌لر به تشریح و معرفی آثار نمایشگاه پرداخته و این نشست را به عنوان رویدادی برای گشایش درهای نقد آثار گرافیک قلمداد کرد.