همزمان با نخستین کنگره ملی اقتصاد مقاومتی و در محل همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد: نشست تخصصی صنایع‌دستی و اقتصاد مقاومتی با حضور اعضای انجمن
1395-06-20

نشست تخصصی صنایع‌دستی و اقتصاد مقاومتی به ریاست نایب رییس انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران، همزمان با برگزاری کنگره ملی اقتصاد مقاومتی در محل همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد.

این نشست با هدف تبیین ابعاد و ظرفیت‌های اقتصاد صنایع‌دستی و جایگاه آن در اقتصاد درون‌زا برگزار گردید و سخنرانان به معرفی ساختارها و خصوصیات اقتصاد صنایع‌دستی پرداختند.

خانم دکتر پویا محمودیان، مدیرکل صادرات معاونت صنایع‌دستی سازمان میراث فرهنگی در این نشست به الزامات صنایع‌دستی برای ورود به بازارهای جهانی پرداخته و بازار صنایع‌دستی را بازاری مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد ملی برشمرد.

دکتر بهنام زنگی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در ادامه به ساختار بازار تولید صنایع‌دستی ایران پرداخته و مشخصات و خصوصیات آن را منطبق با مولفه‌های اقتصاد درونزا برشمرد. وی همچنین به معرفی شاخص‌های مهم اقتصاد صنایع‌دستی در زمینه تولید آن پرداخت.

دکتر الهه پنجه‌باشی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) و عضو انجمن نیز در این نشست با معرفی موردی هنر فلزکاری به بیان نقش هنرهای دستی در زمینه تولید صنایع‌دستی و تاثیر آن در اقتصاد مقاومت پرداخت. در ادامه، حاضران و فعالان و علاقمندان صنایع‌دستی به طرح پرسش‌هایی در زمینه اقتصاد صنایع‌دستی پرداختند و این نشست با پرسش و پاسخ سخنرانان و حضار پایان یافت.