نمایشگاه لباس ایرانی-اسلامی با تاکید بر کاربرد صنایع‌دستی برگزار می‌شود
1395-10-29

با نمایش آثار کمیته طراحی پارچه و لباس انجمن علمی پژوهشهای هنری ایران؛
نمایشگاه لباس ایرانی-اسلامی با تاکید بر کاربرد صنایع‌دستی برگزار می‌شود

همزمان با همایش بین‌المللی جایگاه زنان اندیشمند ایران و عرب در گسترش تعامل و گفت و گوهای فرهنگی، نمایشگاه‌های جنبی با عناوین زیر برگزار می‌شود:
الف: نمایشگاه صنایع‌دستی، زبان مشترک گفت و گوی فرهنگی
ب: نمایشگاه لباس ایرانی-اسلامی با تاکید بر کاربرد صنایع‌دستی
نمایشگاه لباس ایرانی-اسلامی با تاکید بر کاربرد صنایع‌دستی که با مشارکت «کانون هماهنگی دانش و صنعت صنایع دستی ایران» و «انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران» برگزار می‌شود در صدد معرفی ظرفیت‌های لباس و صنایع دستی در ایجاد اشتراکات فرهنگی است.
دکتر سهرابی دبیر کانون هماهنگی دانش و صنعت صنایع‌دستی و عضو هیات مدیره انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران ایران در باره نقش لباس گفت: لباس چون آینه‌اى بازتابی از باورها، فرهنگ و اعتقادات جوامع و جزو جدایی‌ناپذیری از هویت اجتماعی هر فرد است.
در دنیای متعالی "طراحی لباس" نه تنها مى‌توان اشکال مختلف هنر را یک‌جا جمع کرد و با هم پیوند داد، بلکه امکان نزدیک‌ساختن بسیارى از صنایع و حرفه‌ها به هنر میسر مى‌گردد.
سیما کلانتر دبیر کمیته طراحی پارچه و لباس انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران هم در باره برگزاری این نمایشگاه گفت: پوشاک حاضر با تمرکز بر اصل پارچه‌سازى و حفظ ارزش‌هاى فرهنگ غنی اسلامی -ایرانی و همچنین الهام از طبیعت بی‌نظیر ایران طراحى شده‌اند و جهت خلق ساختارى جدید در طراحی لباس، از اصول خلق صنایع‌دستى و هنرهاى بومی نیز بهره برده شده است.