کارگاه تخصصی طراحی پوستر جشنواره ملی ایران ساخت برگزار شد
1395-10-19
کارگاه تخصصی طراحی پوستر جشنواره ملی ایران ساخت برگزار شد

کارگاه تخصصی طراحی پوستر با عنوان ایران ساخت با استقبال گسترده دانشجویان و رسانه‌ها در خانه هنرمندان برگزار شد.

تبیین ارتباط متن و معنا در روند طراحی پوستر

در کارگاه آموزشی طراحی پوستر که توسط انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران در خانه هنرمندان ایران برگزار شد، ضرورت توجه به نوع ارتباط متن و معنا مورد بررسی قرار گرفت.
پوستر اثری رسانه‌ای است که در حوزه هنر ارتباط تصویری قرار دارد. بنابراین طراحان پوستر باید ویژگی‌های معنا را به عنوان عنصر ارتباطی و پیام اثر، بشناسند و آن را به نحو مطلوب به تصویر به عنوان متن پیوند بزنند.
تشخیص ساختار پیام و معنا به‌واسطه تنوع سفارشات و موضوعاتی که می‌تواند از طریق پوستر منتقل شود، برای طراح گرافیک امری ضروری به‌شمار می‌رود.
ساختار و رویکرد معنا طراح گرافیک را به سمت انتخاب و ساخت متن درست هدایت می‌کند و این مساله مستلزم تقویت مبانی فکری و نظری در طراحان گرافیک است.


این کارگاه با مربیگری دکتر بهنام زنگی و در راستای آشناسازی هنرمندان و دانشجویان رشته‌های هنری با ضرورت حمایت ملی از تولید دانش‌بنیان داخلی برگزار گردید. در این کارگاه که با مشارکت «ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان» و «انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران» برگزار گردید، رابطه متن و معنا در روند طراحی پوستر مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت‌کنندگان این کارگاه بر مبنای مفاهیم و ضرورت‌های حمایت از تولید ملی و باوری جمعی برای پشتیبانی از محصول ایرانی، به طراحی آثار پوستر پرداختند. آثار تولید شده در این کارگاه آموزشی به‌زودی برای علاقمندان به نمایش درخواهند آمد.
همزمان با این کارگاه، استاد اکبر نیکانپور نیز در کارگاه آموزش تصویرسازی به آموزش دانشجویان و علاقمندان رشته تصویرسازی پرداختند و شرکت کنندگان، آثاری را با موضوع فرهنگ حمایت از تولید و محصول ایرانی طراحی و اجرا کردند.