تفاهمنامه همکاری بین انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران و انجمن فناوری چاپ ایران منعقد شد
1395-10-08
تفاهمنامه همکاری بین انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران و انجمن فناوری چاپ ایران منعقد شد

تفاهمنامه همکاری‌های علمی مشترک بین‌ دو انجمن علمی «پژوهش‌های هنری ایران» و «فناوری چاپ ایران» با هدف گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی دو انجمن منعقد شد.
تفاهمنامه همکاری که به امضای روسای دو انجمن رسیده بود توسط دکتر بهنام زنگی، نایب رییس انجمن علمی پژوهش‌های هنری ایران و مهندس محمد بیطرفان رییس انجمن علمی فناوری چاپ ایران مبادله شد. این تفاهمنامه که همزمان با بیست و سومین نمایشگاه صنعت چاپ و در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران منعقد شد، چهارچوب‌های همکاری علمی و پژوهشی دو انجمن را ترسیم نموده است.