مهر نوروز و پژوهش‌هنر در نخستین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و نوآوری‌های ملی در صنعت چاپ
2017-03-07

غرفه مشترک انتشارات فرهنگی هنری مهر نوروز و فصلنامه علمی تخصصی پژوهش هنر در نخستین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی، فناوری و نوآوری‌های ملی در صنعت چاپ که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، آثار و کتاب‌های تخصصی علوم و فنون چاپ را عرضه کرد.
این غرفه با هدف معرفی آثار پژوهشی و کتاب‌های مرتبط با چاپ، آثار موجود در بازار نشر را گردآوری و به پژوهشگران و علاقمندان معرفی کرد که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت.
شماره ویژه هنر و صنعت چاپ در ایران به زودی از سوی فصلنامه علمی تخصصی پژوهش هنر منتشر خواهد شد.