انجمن علمی پژوهش های هنری ایران در جمع برترین انجمن های کشور
1396-04-20
انجمن علمی پژوهش های هنری ایران در جمع برترین انجمن های کشور

در نشست هم اندیشی «مشارکت نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیم سازی ها و مدیریت کشور و رویکرد دولت دوازدهم» از انجمن علمی پژوهش های هنری ایران تقدیر به عمل آمد.


در این نشست که با حضور معاونان پژوهشی و آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر کمیسیون انجمن های علمی و مشارکت انجمن های علمی فعال کشور در تاریخ 20تیرماه 1396برگزار شد، «انجمن علمی پژوهش های هنری ایران» به عنوان انجمن برتر در زمینه فرهنگ و هنر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.
لازم به یادآوری است، انجمن علمی پژوهش های هنری ایران با ریاست دکتر اشرف السادات موسوی لر و نایب رییسی دکتر بهنام زنگی، یکی از 357 انجمن علمی کشور است که از بدو تاسیس، فعالیت های علمی شایان توجهی در زمینه پژوهش های فرهنگی هنری داشته است و در سال گذشته نیز در ارزیابی های کمیسیون انجمن های علمی کشور، از نظر میزان ارتقای امتیازات سالانه، در شمار انجمن های طراز اول کشور قرار داشت.