اطلاعیه تمدید مهلت ارسال مقالات کنفرانس اسباب بازی
1396-07-21

با توجه به تغییر زمان برگزاری اولین کنفرانس اسباب بازی و سرگرمی های ایرانی بدینوسیله تاریخ های مهم این کنفرانس بصورت زیر تغییر یافت:

آخرین مهلت ارسال چکیده: سه شنبه 20 آذر 1396

اعلام نتایج داوری چکیده مقالات: 25 آذر 1396

آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالاتی که چکیده آن ها پذیرفته شده: 20 بهمن 1396

اعلام نتایج داوری مقالات پذیرفته شده: 30 بهمن 1396

زمان برگزاری کنفرانس: 8 و 9 اسفند 1396