اعلام نتایج داوری چکیده مقالات نخستین کنفرانس ملی اسباب بازی و سرگرمی ایرانی
1396-09-25

نتایج داوری چکیده مقالات نخستین کنفرانس ملی اسباب بازی و سرگرمی ایرانی در تاریخ 25 آذرماه 1396 از طریق سایت و ایمیل نویسندگان اعلام شد. نتایج مقالاتی که بعد از تاریخ مقرر دریافت شده اند تا تاریخ 1 دی ماه به اطلاع نویسندگان محترم خواهد رسید.